Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuálna úradná správa zo dňa 08. októbra 2010

9. 10. 2010

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.11  07. 10. 2010

 

- Kolta - Vlkas MO dosp. 7.kolo ruší svoje  uznesenie č. 79 a stretnutie po vzájomnej dohode oddielov nariaďuje odohrať 8.10.2010 o 15.30 hod na ihrisku FO Vlkas

 

- Dedinka - Nána III.tr. dosp. 7.kolo ruší svoje uzneenie č.80 a stretnutie po vzájomnej dohode oddielov nariaďuje odohrať 14.11.2010 o 13.30 hod na ihrisku FO Dedinka

 

- Semerovo - D.Ohaj MO dosp. 10. kolo súhlasí s dohodou oddielov a stretnutie nariaďuje odohrať 17.10.2010 o 11.00 hod na ihrisku FO Čechy

 

- Semerovo - Bánov MO dosp. 12.kolo súhlasí so žiadosťou FO Semerovo a stretnutie nariaďuje odohrať 30.10.2010 /sobota/ o 14.00 hod. 

 

- Semerovo - Kamenín MO sk. B/ dor. + žiaci 10.kolo stretnutia nariaďuje odohrať 16.10.2010 /sobota/ o 12.00 hod žiaci a 14.00 hod dorast na ihrisku FO Čechy

 

- Nána - Salka MO sk. B/žiaci 8.kolo súhlasí s dohodou oddielov a stretnutie nariaďuje odohrať 17.10.2010 /nedeľa/ o 12.00 hod

 

- D. Ohaj - Svodín MO dosp. 13.kolo súhlasí so žiadosťou FO D. Ohaj a stretnutie nariaďuje odohrať 6.11.2010 /sobota/ o 13.30 hod

 

- D. Ohaj - Maňa MO sk. A/dorast 13.kolo súhlasí so žiadosťou FO D. Ohaj a stretnutie nariaďuje odohrať 7.11.2010 /nedeľa/ o 13.30 hod

 

- Gbelce - Nána III. tr. dosp.  9.kolo súhlasí s dohodou oddielov a stretnutie nariaďuje odohrať na ihrisku FO Nána

 

- Bruty - Strekov MO sk. B/žiaci 9.kolo stretnutie sa odohrá na ihrisku FO N. Vieska 

 

- Žiada FO Strekov , aby obratom vydokladoval úhradu pre FO Kmeťovo za nenastúpenie v 24.kole v súťažnom ročníku 2009/2010 pod hrozbou DK. 

 

- Mojzesovo -  V. Lovce MO sk. A/žiaci 7.kolo námietku FO Mojzesovo - zamieta. R Nikolasa Deáka odstupuje na riešenie KR, AR 1 Imricha Szolára odstupuje za neúčasť na zasadnutí ŠTK na DK

 

- V.Kýr - Maňa MO sk. A/ dorast + žiaci 9.kolo súhlasí s dohodou oddielov a stretnutia nariaďuje odohrať 14.10.2010 /štvrtok/  o 14.00 hod žiaci a o 16.00 hod dorast

 

- Za nesplnenie povinnosti úhrady 2.splátky na deleg. osoby odstupuje na DK nasledovné FO:  Strekov, Svodín, Šurany B, Kolta, Mojzesovo, Komoča, Kamenín, Obid, Hul, V. Lovce, Zemné, Kostolný Sek

 

 

 

 

DK  č.10  08. 10. 2010

 

U 065  Marek Vitek  V. Kýr MO dosp.   zast. činnosti na 1 s.s. N (čl. 1/13/5/a) od 4.10.2010  za 4 ŽK

 

U 066  Marek Vitek V. Kýr MO dosp. zast. činnosti na 1 s.s. N (čl. 1/5/a) od 4.10.2010 za ČK

 

U 067  Miloš Ando FKM N. Zámky B III.tr. zast. činnosti na 1 s.s. N (čl. 1/13/5/a) od 4.10.2010 za 4 ŽK

 

U 068  František Kršák Semerovo MO dosp. zast. činnosti na 1 s.s. N  (čl.1/13/5/a) od 4.10.2010 za 4 ŽK

 

U 069  Gabriel Bajkai Jasová MO dosp. zast. činnosti na 1 s.s. N (čl.1/1/a) od 4.10.2010

 

U 070  Marian Janko Jatov MO dorast.  zast. činnosti na 3 s.s. N (čl.1/6/b) od 4.10.2010

 

U 071  Viktor Túroczy Zemné MO žiaci  zast. činnosti na 2 s.s. N ( čl. 1/4/a) od 4.10.2010

 

Neprerokované:

Gorog Dušan TJ Družst. Trávnica MO dorast. A

Mokos Ján Agro Zemné MO dorast. B

Vozárik Lukáš TJ Trávnica MO dorast A

Malík Matúš Slovan Kostolný Sek MO dorast A

Janček Ladislav OFK Hul III.tr. dosp.

Šuráni Slavomír OŠK Lipová II.tr. dosp.

  /Nespĺňa náležitosti/

 

U 072  DK udeľuje pokutu TJ Družstevník Trávnica 7 €

 

U 073  na návrh ŠTK zastavuje činnosť R Imrichovi Szolárovi na 1 s.s. N od 11.10.2010 za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí.

 

Za nedodržanie termínu úhrady 2. splátky na delegované osobyzastavuje činnost na návrh ŠTK nasledovným FO od 11.10.2010:

 

U 074  FO  Strekov

U 075  FO  Svodín

U 076  FO  Šurany B

U 077  FO  Kolta

U 078  FO  Mojzesovo

U 079  FO  Komoča

U 082  FO  Kamenín

U 081  FO  Obid

U 082  FO  Hul

U 083  FO  V. Lovce

U 084  FO  Zemné

U 085  FO  Kostolný Sek

 

 

DK žiada DZ, aby v správach FAIR PLAY uvádzali za súťažou aj príslušné kolo.

 

Miroslav Juhász

predseda DK

 

 

KR  č.12  07. 10. 2010

 

- chyby v Zápisoch, 8. kolo: dospelí - Beták, Bálint, Rozsnyó, Meton, Szolár (1 chyba), mládež - Deák, Beták, Hugyivár, Csépló (1 chyba), Farkaš (2 chyby),

 

- na základe podnetu ŠTK (R Mojzesovo - V. Lovce, žiaci) a pre neuznaný regulárny gól (AR Semerovo - Kolta, dospelí) pozastavuje R Nikolasovi DEÁKOVI delegovanie na stretnutia 9. kola,

 

- pre neudelenie 3 x ŽK a neuznanie regulárneho gólu v stretnutí Semerovo - Kolta (8. kolo) pozastavuje R Leventemu BERECZOVI delegovanie na stretnutia 9. kola,

 

- berie na vedomie nízke ohodnotenie výkonu AR Attilu KOSZIBU v stretnutí Maňa - Jasová (8. kolo), bez prijatia ďalších opatrení, nakoľko udelená známka zo strany DZ absolútne nezodpovedá vytknutým nekonkrétnym nedostatkom v Správe o priebehu stretnutia,

 

- opätovne oznamuje, že stretnutie programu Talent sa uskutoční dňa 14.10.2010 /štvrtok/ o 16.00 hod. na štadióne Sihoť v Nových Zámkoch. R si zo sebou prinesú kompletnú rozhodcovskú výstroj vrátane píšťalky, kariet a zástavok. Účasť všetkých zaradených R (viď ÚS č. 2) je povinná !!! Zraz pozvaných je o 15. 45 hod. !!!,

 

- oznamuje záujemcom o výkon funkcie futbalového rozhodcu z celého novozámockého okresu, že dňa 13.11.2010 od 09.00 hod. uskutoční v priestoroch ObFZ na ul. Jiráskova č. 23 v Nových Zámkoch ich úvodné školenie. Prihlásiť sa môžu muži i ženy vo veku od 16 rokov na tel. čísle 0915 228 145 alebo predsedakr@centrum.sk

 

 

 

Ing. Peter KOVÁČ

predseda KR ObFZ 

 

KR-úsek DZ  č.8  07. 10. 2010

 

- pre nedostaky v Správe DZ (Maňa - Jasová, 8. kolo) predvoláva Imricha GULIŠA na svoje zasadnutie dňa 14.10.2010 o 17.30 hod.

 

 

Alexander KOVAČIC

vedúci úseku DZ

 

TMK  č.2  30. 09. 2010

 

TMK ObFZ Nové Zámky  bude organizovať školenia trénerov futbalu I. stupňa - IV. triedy "C" licencie.

Na školenie sa môžu prihlásiť záujemcovia .

Prihláška nájdete na www.obfznz.sk v časti Tlačivá, dokumenty.

Prihlášky treba poslať do 15. 10. 2010 . Dátum školenia bude oznámený podľa počtu uchádzačov.

 

Obsadenie R  č.10  07. 10. 2010

 

MO dospelí - 10. kolo, 17.10.2010 o 14:00 hod.

 

Rastislavice - Veľký Kýr (Pásztor, Deák, Otruba - Hegedus)

Svodín - Šurany "B" (Magdolen, Zemko, Hnidka - Matej)

Podhájska - Kolta (Farkaš, Meton, Sovský - Klucska)

Strekov - Kmeťovo (Szolár, Balogh, Zsembera - Guliš)

Semerovo - D. Ohaj (Samaras, Csépló, K. Birkus - J. Červen, o 11.00 hod. v ČECHÁCH !!! )

Vlkas - Mojzesovo (Matuška, Lukáč, Švec - Kovačic)

Úľany n./Ž. - Bánov (Ágg, R. Kocsis, Troskovič - Halász)

 

 

II. trieda dospelí - 10. kolo, 17.10.2010 o 14:00 hod.

 

Jasová - Komoča (Šeben, Rečka - Opial)

Maňa - Černík (M. Szabo, Garai - Kucharovič)

Čechy - N. Vieska (Ilon, Bálint - Marci)

Salka - Michal n./Ž. (Sklenár, Kotász - J. Ďatko)

Trávnica - Lipová (Jaraba, Buranský - Juhász)

Palárikovo "B" - Radava (Berecz, Odstrčil - Klein)

Štúrovo "B" - Bruty (Mráz, Rozsnyó - R. Ďatko)

 

III. trieda dospelí - 10. kolo, 17.10.2010 o 14:00 hod.

 

Dedinka - Bíňa (Hamran)

Belá - Gbelce (Mešter, Kosziba)

Nána - Mužla (Lakatos, Voros)

Kamenín - Obid (M. Červen, Hugyivár)

N. Zámky "B" - Bajtava (Duló, T. Birkus)

Andovce - Jatov (Záhorec)

Hul - voľno

 

MO sk. A dorast - 10. kolo, 16.10.2010 o 14:00 hod.

 

Rastislavice - V. Kýr (Zemko, Kotász)

Maňa - Šurany "B" (Samaras, Jaraba)

Podhájska - Veľké Lovce (J. Szabó, Beták)

Hul - Dedinka (R. Kocsis, Kasáš, v DEDINKE !!! )

Trávnica - D. Ohaj (K. Birkus, Záhorec)

Mojzesovo - Jatov (Lakatos, Švec)

K. Sek - Úľany n./Ž. (Ágg, Červen, v LIPOVEJ !!! )

 

MO sk. B dorast - 10. kolo, 16.10.2010 o 14:00 hod.

 

Jasová - Zemné (Ilon, Duló)

Svodín - Bešeňov (Berecz, Husár)

Kolta - N. Vieska (Pásztor, Deák)

Strekov - Rúbaň (Rečka, Voros)

Semerovo - Kamenín (Mešter, Lukáč, v ČECHÁCH !!!)

Nána - voľno 

 

MO sk. A žiaci - 10. kolo, 16.10.2010 o 12:00 hod.

 

Rastislavice - V. Kýr (Kotász, Zemko)

Maňa - Bánov (Jaraba, Samaras)

Podhájska - V. Lovce (Beták, J. Szabó)

Hul - Dvory n./Ž. (Balogh, Otruba, vo DVOROCH !!! )

Vlkas - D. Ohaj (K. Birkus, Záhorec)

Mojzesovo - Palárikovo (Švec, Lakatos)

Černík - Lipová (Sovský)

 

MO sk. B žiaci - 10. kolo, 16.10.2010 o 12:00 hod.

 

Jasová - Zemné (Duló, Ilon)

Svodín - Bešeňov (Husár, Berecz)

Kolta - Bruty (Deák, Pásztor)

Strekov - Salka (Voros, Rečka)

Semerovo - Kamenín (Lukáč, Mešter) 

Komoča - Nána (Buranský, v ANDOVCIACH !!!)

 

PRÍPRAVKY - 8. kolo, 16.10.2010 o 08:00 hod. v PALÁRIKOVE (Zsembera, Kosziba)

 

DOHRÁVKY:

 

MO sk. A dorast - 9. kolo, 14.10.2010 o 16:00 hod. 

 

Veľký Kýr - Maňa (J. Szabo, Bálint)

 

MO sk. A žiaci - 9. kolo, 14.10.2010 o 14:00 hod. 

 

Veľký Kýr - Maňa (Bálint, J. Szabó)

 

MO sk. B žiaci - 8. kolo, 17.10.2010 o 12:00 hod. 

 

Nána - Salka (Voros, Lakatos)